Medlemsinformation augusti 2021

Hej alla medlemmar!

Hoppas ni alla har en fin sommar. Här kommer en uppdatering från den nya styrelsen.

Uppdatering sprickbildning

Styrelsen har inrättat en arbetsgrupp för att speciellt bevaka och arbeta med frågan om sprickbildning. I denna arbetsgrupp ingår Max, Malin och Patrik. Arbetsgruppen hade i förra veckan ett möte med Per från Ramboll samt medlem Claes för att diskutera vidare åtgärder. Per har varit i kontakt med Bjerkling för vår räkning och vi avvaktar nu deras svar.

Intresseanmälan trädgårdsansvarig/trädgårdsgrupp

Styrelsen vill gärna kolla intresset från medlemmarna för att vara trädgårdsansvarig/ingå i en trädgårdsgrupp. Detta både för att det finns stor kompetens och intresse i föreningen och som ett led i att förbereda för en möjlig lägre nivå på fastighetsförvaltningen. Styrelsen har inte fattat något beslut utan vill sondera intresset och vill gärna sedan ha diskussion om former med intresserade inför ett möjligt beslut. Intresseanmälningar är inte förbindande. Meddela gärna intresse till styrelsen på styrelse@nedrehornet.se senast 10/8.

Kommunikation

Styrelsen jobbar på att ta fram en kommunikationsplan, där en utgångspunkt är hög transparens gentemot föreningens medlemmar. Styrelsen har utsett Anna till kommunikationsansvarig som i samband med detta har tagit över ansvaret för hemsidan från Maria. Vi vill rikta ett stort tack till Maria som ansvarat för hemsidan i alla dessa år.

Stämmoprotokoll

Protokollet från årsstämman den 21 juni finns publicerat på vår hemsida. Du når det genom att logga in med de uppgifter som skickats ut i tidigare mail. Hör av dig till styrelsen per mail om du inte har fått dessa inloggningsuppgifter. Där finns också äldre protokoll och annan information.

Höstfest

Styrelsen vill välkomma alla medlemmar på en höstfest på vår fina innegård lördagen den 18 september. Så vik gärna den 18:e i era kalendrar, mer detaljer kommer.

Styrelsens arbete framåt

En viktig fråga för styrelsen under de närmaste månaderna kommer att vara att arbeta mot en långsiktigt kostnadseffektiv och behovsanpassad förvaltning och ekonomisk strategi.

Kontakta gärna styrelsen på styrelsen@nedrehornet.se om ni har synpunkter eller förslag!

Vänliga hälsningar från styrelsen