1 december 2012

Information från styrelsen

Hej alla medlemmar! Detta har hänt i föreningen sedan senaste informationsbladet.

Gården

Gården och förrådshuset städades förtjänstfullt av några medlemmar på städdagen. Därefter har trädgården förberetts för vintern av fr.a. Inga S, Britt-Marie och Riksbyggen. En gran har vi fått av familjen Ganev, tack för det!

På gång är en ny mangel och förbättring av luften på vinden i gårdshuset.

Nu påbörjar vi en ny radonmätning i delar av fastigheten.

Höjningar av avgifter och hyror

Vår förening har under en följd av år haft högre utgifter än inkomster, vilket inneburit att vi har gått i förlust varje år och dessutom fått ta ett lån på en halv miljon för reparationer av fuktskador. Den 5%-iga höjningen av avgifterna som genomfördes under året är inte tillräcklig för att balansera kostnadsökningen, därför kommer nu en ytterligare höjning med 10% den1 januari. Dessutom höjs hyran för lokalen på gården med 10% och källarförråden kommer att kosta 100 kr/månad. Vår hyresgästs hyra förhandlas separat.

Gemensamma förråd

Det förråd som förut disponerades av af Uhr är nu tillgängligt för alla. Det öppnas med samma nyckel som tvättstugan. Lämpligt för barnvagnar, rollator, bagagekärror och skidor.

Förrådet bredvid är fortfarande till stor del upptaget av hyresgästens lådor, och är bara tillgängligt för dem som har skåp där, och för hyresgästen.

Förvaltning

Vi har skrivit avtal med Riksbyggen för ytterligare två år. Vi har förhandlat fram ett nytt avtal som är mycket konkret och är billigare än det tidigare. Avtalet förlängs inte automatiskt efter två år, utan måste omförhandlas. Under dessa två år har vi möjlighet att undersöka utbudet av förvaltare och ta referenser, den nya styrelsen har inte hunnit detta.

Listan på Riksbyggens åtaganden finns här

Styrelsen kommer att tillsammans med Riksbyggen upprätta en ny underhållsplan.

 Extern revisor

Vi kommer att anlita en redovisningskonsult Urban Lundberg, LRF konsult, för hjälp och rådgivning för föreningens ekonomi.

Utbildning i juridik

Hasse Svensson, Maria Wold-troell och Per Hallstan har varit på en utbildningskväll i juridik för bostadsrättsföreningar. Det var en mycket bra kväll med högt tempo och en skicklig föredragshållare. Vi tror att alla ska ha nytta av vår kunskap.

Styrelsen önskar alla en fin advent och en god jul!