11 mars 2013

Till alla medlemmar i brf Nedre Hörnet

Halka

Vintern är lång och seg i år. Tyvärr har vi haft väldigt halt både på gården och på gatan utanför, ja egentligen hela Uppsala. Det är omöjligt att förhindra eftersom solen smälter de mäktiga snödrivorna under dagen och vattnet fryser på natten.

 Årsmöte

Vi beräknar att ha årsmöte i slutet av april. När datum är fastställt kommer närmare besked. Du som vil skriva en eller flera motioner får gärna skicka in dem redan nu. Kallelsen ska komma ut senast två veckor före stämman, och då ska motionen vara med på dagordningen. Vänta därför inte till sista sekunden! En väl skriven motion ska innehålla en bakgrund eller förklaring till varför motionen skrivs och avslutas med ett yrkande, alltså ett förslag till agerande från föreningens eller styrelsens sida och till sist din namnunderskrift. Styrelsen blir glad över motioner med konstruktiva förbättringsförslag. Lämna dem i föreningens brevlåda eller maila till styrelsen@nedrehornet.se

Passa på att läsa stadgarna också. Om du inte har dem i bostadsrättspärmen så kan de läsas på hemsidan här. Du kan också få dem om du ringer Maria Wold-Troell 018-101207.

Hälsningar från Styrelsen