20191104 Medlemsinformation

Sprickbildning

Föreningen har till följd av ett starkt missnöje med SBC:s hantering och professionalitet i detta ärendet istället anlitat Bjerkings. Bjerkings har rekommenderat att göra provborrningar för att kunna göra en fullständig bedömning av de uppkomna skadorna. Det som tagit tid är att få tillstånd av kommunen att göra de provborrningar som är nödvändiga för den fortsatta utredningen. Dessa provborrningar kommer enligt uppgift från Bjerkings att genomföras den 5 november 2019.

Julfest m.m.

Liksom tidigare år kommer föreningen att ha en julfest. Årets julfest blir på Saluhallen (samma plats som förra året) den 11 december 2019 kl. 18.30. Anmälan görs på mail till styrelsen@nedrehornet.se senast den 3 december 2019.

Ny ekonomisk och teknisk förvaltning

Styrelsen har tidigare informerat om det stora missnöje som finns med framförallt den tekniska förvaltningen. Vi har också konstaterat att det inte är en fungerande modell att ha den ekonomiska förvaltningen i Sundsvall, vilket bl.a. medför att det blir omöjligt att få SBC att presentera årsredovisningen på stämman. Vi har därför beslutat oss att byta förvaltare. Den ekonomiska förvaltningen kommer från 1 januari 2020 att skötas av Mediator AB i Uppsala och den tekniska förvaltningen av Uppsala Fastighetstjänst AB. Vi tror att bytet kan bli ett lyft.

Takreparation

Vi har tyvärr drabbats av ytterligare en takskada, även denna gång på Övre Slottsgatan 30 Skadan innebär att halva taket måste bytas. Arbetet kommer att utföras av Niemi Plåt & Bygg AB.

Muren

Den mur som grannföreningen bekostat har diskuterats i styrelsen då muren upplevs som ful. Vii har tagit in offert på att ”skulptera” muren men gjort bedömningen att kostnaderna för detta var för höga för att kunna motivera. Maria Wold Troell har emellertid, mycket generöst, personligen åtagit sig att stå för denna kostnad.

Åtgärdande av grop vid grinden

Alla har säkert noterat att det samlas vatten precis innanför grinden. Vi har beställt åtgärdande av detta, d.v.s. att gruppen jämnas ut. Dock har arbetet inte utförts ännu trots påminnelse.

Grinden

Vi vill påminna att gränden skall hållas stängd alla tider på dygnet. Tyvärr slarvar vissa medlemmar med detta och vi vill därför vädja om att respektera att grinden skall hållas stängd.

Cyklar i och utanför ställen

Det är ont om plats för cyklar på gården. Men det räcker om alla parkerar ordentligt, alltså ställer in framhjulet mellan de två byglarna som är avsikten med konstruktionen. Om du ställer cykeln utanför stället blir det svårt för övriga att ta sig fram med sin cykel. Var solidarisk med dina medcyklister! Och dina gäster ska också respektera ordningen.

Fimpar, snuspåsar och godispapper ska inte slängas på marken, framför allt inte på vår gård.

Tack till alla som hjälpte till vid städdagen!

Styrelsen