2021-04-10

Information till medlemmarna i brf i Nedre Hörnet från Styrelsen, april 2021!

Just nu är läget lite dystert på grund av en blåsig småkall vår och en tredje eller fjärde våg coronavirus. Men

Planteringsdag 9 maj kl 11

Vi behöver få lite mer liv i våra rabatter. Det är brist på trädgårdsintresse i föreningen. Du som känner för odling och blomster, kom ut och hjälp till! Vi har ju en så vacker gård, och den kan bli ännu vackrare med lämpliga blommor på rätt ställen.

Vi samlas på gården och åker i någons bil och köper växter och sätter i krukor och rabatter. Om du inte kan just den dagen går det fint att plantera ner en växt du känner för någonstans där den trivs. Vi har ju ganska skuggigt på gården, det måste man ta hänsyn till. Däremot är mikroklimatet gynnsamt, läget är skyddat och frosten kommer sent. Därför kan vissa känsliga växter övervintra här.

Lägenhetsbesiktning

Styrelsen har beslutat att uppdra åt vår fastighetsservice att genomföra besiktning av alla lägenheter. Det är viktigt att kontrollera framför allt elektriska installationer och VVS och fukt. En normal inspektion tar ungefär en timme. Du måste se till att den som inspekterar kommer in i din lägenhet. Kontakta därför rasmus@uppsalafastighetstjanst.se eller ring 018-358 808 och kom överens om tid.

Fastighetstjänst kommer också att inspektera alla våra gemensamma utrymmen.

Årsstämma 3 juni 2021 kl 18

Lokalen är ännu inte bokad, men vi anser att det är nödvändigt med ett fysiskt möte. Det finns viktiga frågor och måste diskuteras och stora beslut tas. Det går inte att göra med Zoom.  Vi hoppas också att alla medlemmar kommer till mötet. Vår förvaltare Mediator kommer också att vara med. Så vik denna kväll i din kalender. Handlingar kommer så småningom och läggs dessutom ut på vår webbplats nedrehornet.se. Du loggar in som medlem med ID och lösenord som du fått i mejl från oss för att se handlingarna.

Sprickbildning, status

Styrelsen har fått reda på att försäkringen inte täcker kostnader som uppstått på grund av sättningsskador. Vi har också tillfrågat Kommunen om de kan tänka sig att reducera volymen på de träd som står på andra sidan Skolgatan och kan vara bidragande till sprickbildningen, men det blev ett klart avslag. Kommunen är mycket mån om att bevara den vackra miljön här, vilket man ju också måste vara tacksam för.

Styrelsen har velat avvakta för att se hur sprickbildningen utvecklar sig. Billigast är att lappa ihop sprickorna och hoppas att det klarar sig ett bra tag till. Tyvärr har sprickbildningen fortsatt, så pålning måste antagligen göras för att bevara huset på sikt. (Vi som bott här länge minns att huset nedanför oss, Skolgatan 11, pålades för några år sedan.) Vi kommer att kontakta expertis för att få en tydligare bild över kostnader och typ av ingrepp runt husen. Det beslut som fattas måste tas av medlemmarna gemensamt eftersom det har stora effekter på vår ekonomi.

Avgiftshöjning 5 %

Allting blir dyrare, och vi måste ha en ekonomi där intäkterna täcker utgifterna. Just nu gör de inte det. Delvis beror det på att vi har en dyr fastighetsservice. Detta kontrakt löper ut 2022 men gäller till dess. Vi är för första gången väldigt nöjda med hur gården sköts och hur allmänna utrymmen städas, hur fint gården skottades och sandades i vintras. Men smakar det så kostar det. Andra avgifter höjs också: värme, el, vatten, sophämtning. Styrelsen har nu beslutat att höja avgifterna på alla lägenheter och källarutrymmen med 5% från och med 1/7 2021. Dessutom undersöker vi hur vi ska kunna sänka kostnaderna för fastighetsservice till en lägre nivå efter 2022 och kommer att lägga fram ett förslag vid årsmötet.

Om du loggar in på vår webbplats nederhornet.se som medlem kan du se alla verksamhetsberättelser med redovisning av kostnader för de senaste tio åren under Arkiv/Stämmor 2012-2020.

Journummer

Om du behöver hjälp vid plötslig vattenläcka eller annat dramatiskt och fastighetstjänst inte är tillgänglig ska du ringa till Relita. Telefon 077- 100 35 00. Om du tillkallar Relita i onödan får du betala själv. Alla skador som kan vänta ska åtgärdas av Fastighetstjänst 018-358 808.

Hälsningar från styrelsen