2021-02-09

Information från styrelsen februari 2021
Till alla medlemmar i brf Nedre Hörnet

Det finns en del som har hänt sedan sist.

Senaste info/status gällande sättning/sprickbildning

Sprickbildning förekommer fr.a. i huset mot Skolgatan, men också i det mindre huset finns en ny fasadspricka. Vi har varit i kontakt med Bjerkings ingenjörsbyrå, som meddelar:

Husen är inte pålade, utan byggda på åsen, men det ligger ett lager lera ovanpå stenarna

Vid torrt väder krymper leran

De vackra lindarna på Skolgatan har rötter som räcker in på vårt område och suger vatten.

Vibrationer ensamt åstadkommer inga sprickor, utan det måste finnas tomrum för att vibrationerna ska få ett hus att spricka.

Kommunen kommer säkerligen inte att ta på sig någon skuld. Möjligen kan man vädja till dem att beskära lindarna en aning för att rotsystemet inte ska vara så vattenkrävande.

Att lappa sprickorna ger ingen varaktig lösning, de brukar återkomma.

För varaktig förbättring krävs grundförstärkning. Detta är ett stort, dyrt åtagande som måste planeras noga och sakkunskap inhämtas. Vi har inte tagit något beslut i frågan.

Fönster och radiatorer

I föreningen finns fönsterbågar som sett sina bästa dagar. Vi uppmanar nu alla medlemmar att öppna sina fönster och inspektera trävirket på utsidan och notera om träet är murket eller på annat sätt anfrätt. Det är väldigt viktigt att reparera sådant så fort som möjligt.

En del elementventiler är gamla. Om de inte greppar och inte går att reglera, notera detta så ordnar vi med lagning. Om elementen är helt kalla ska det också noteras förstås. Mejla direkt till Uppsala Fastighetstjänst rasmus@uppsalafastighetstjanst.se för att få det åtgärdat. Kopia till styrelsen@nedrehornet.se

Värmekostnader

Värmekostnaderna har stigit, vilket bland annat beror på att taxan höjts. Nyligen byttes värmeväxlaren, den läckte.  Slösa inte med värmen och varmvattnet!

Störande ljud på natten

En del medlemmar har klagat på störande ljud från granne. Om du blir störd, kontakta genast den som stör dig och tala om att man inte får göra så. Vi har ordningsregler som kan läsas på vår webbplats nedrehornet.se, och de ska följas. Efter 22 ska det vara tyst, och tyvärr är det lyhört mellan lägenheterna.

Om du planerar en fest, tala med dina grannar och tala om för gästerna att de måste visa hänsyn till kringboende. Naturligtvis får man inte kasta fimpar och burkar och annat skräp på gården eller utanför på gatan.

Facebook

Det har kommit förslag på en facebookgrupp för medlemmar. Styrelsen har inget att invända mot detta initiativ och erbjuder sig att skapa en länk från vår webbplats till eventuell Facebookgrupp men åtar sig inte att lägga upp eller sköta Facebook.

God ordning i soprum och cykelställ

Styrelsen noterar med belåtenhet att sopsorteringen har blivit mycket bättre och att cyklar parkeras där de ska. Tack för detta!

Fastighetsservice

Vår gård är mycket välskött till allas glädje. Men det kostar. I längden kan vi inte hålla denna standard utan att öka avgifterna. Det kontrakt vi har nu löper ut 31/12 2022. Vid kommande årsmöte kommer vi förhoppningsvis att kunna presentera vad olika tjänster kostar och kunna få en bra diskussion om vad vi ska kosta på oss.

Kontakta oss

Styrelsen uppskattar om medlemmar hör av sig, särskilt om någon vill hjälpa till med något.  När coronaläget förbättras och luften blir varmare hoppas vi att vi kan träffas ute på vår välskötta gård och ha trevligt tillsammans.

Fortsatt underbar vinter önskar

Styrelsen

Ann-Chrisitine, Pyrola, Max, Jacob och Maria