Information från styrelsen 1 augusti 2012

Hej!

Ruben Bongiovanni har lämnat styrelsen

Ruben, som varit kassör och ordförande i styrelsen under många år, har begärt att få lämna styrelsen av personliga skäl. Vi tackar Ruben för hans långa arbete i styrelsen.

Per Hallstan går in som ordinarie ledamot i styrelsen, men styrelsen behöver förstärkas med en kassör. Valberedningen är kontaktad. Om du vill ställa upp med din kunskap och tid, ska du förstås också kontakta valberedningen (Kerstin Ganeva och Paola Negrete). Det behövs en extrastämma för detta val, och vi hoppas kunna ordna den under hösten.

Grinden ska vara öppen på dagen!

Den stora grinden ska vara öppen under dagtid, alltså ena halvan. Detta för att personer med rullator, rullstol eller permobil ska kunna ta sig in på gården. Dessutom är det en fördel för cyklister och barnvagnsförare att slippa tröskeln. Vi kommer att sätta upp ett tydligare anslag och ber alla att hjälps åt att se till att grinden hålls öppen.

Sittplatser på gården.

Det finns sittplatser här och där på gården, och det är väldigt trevligt för alla. För några år sedan påpekade de som bor på nedre botten att samtal hörs väldigt bra in i deras lägenheter. Vi ber härmed om att ni håller samtal med känsligt innehåll utom hörhåll och att tänka på att en del går och lägger sig tidigt. Detta för att förebygga irritation.

Stuprännorna och avloppsbrunnarna är rensade

Vi hoppas att slippa översvämmade rabatter i fortsättningen.

Sommarhälsningar från styrelsen genom

Maria Wold-Troell, sekreterare