Information från styrelsen 29 juni 2012

Hej!

Inga Tidholm har lämnat styrelsen

I den nyligen utskickade informationen föll en viktig uppgift om styrelsen bort:

Inga Tidholm, vars mandattid går ut nästa år, valde att med omedelbar verkan avsäga sig sin plats i styrelsen. Hennes skäl är den turbulens som varit omkring årsmötet 2012. Vi tackar Inga för hennes långa arbete i styrelsen.

Föreningen har skaffat en e-postadress

Nu kan medlemmarna skicka e-post till styrelsen. Adressen är nedre.hornet@gmail.com och det är ordförande som i första hand läser mailen. Skriv under med ditt namn, tack!

Naturligtvis fungerar det också att lägga vanliga brev i vår brevlåda.

Föreningen kommer att ha en hemsida till hösten.

Vi tror att det är ett bra sätt att visa vad som gäller i olika frågor. Alla medlemmar är välkomna med idéer om vad hemsidan ska innehålla, skicka till adressen ovan. Det är Maria Wold-Troell och Nils Landegren som ska konstruera den, men om ytterligare någon är intresserad av att hjälpa till är det väldigt välkommet. När den är publicerad kommer information om detta.

Sommarhälsningar från styrelsen genom

Maria Wold-Troell, sekreterare