Till alla medlemmar 21 juni 2012

Efter två turbulenta stämmor med mycket engagemang har medlemmarna valt en ny styrelse. Den har fördelat uppgifterna så här:

Hans Svensson ordförande, Maria Wold-Troell sekreterare, Ruben Bongiovanni kassör.

Suppleanter är Nils Landegren och Per Hallstan.

Nytt är också att vi har två internrevisorer, Tzviatko Ganev och Ann-Christine Sigvardsson. Den professionella revisorn vi haft under några år har inte fyllt sin uppgift, och vi ska nu pröva med denna modell.

Styrelsen har nu fått mycket att ta tag i

  • Se till att de motioner som Stämman tillstyrkte blir verklighet. Det innebär rensning av stuprör och dagvattenbrunn, inspektion av lägenheter och fastighetens gemensamma inre och yttre delar och åtgärder där det behövs.
  • Uppgradera underhållsplanen
  • Upprätta en ekonomisk plan. Se över våra lån, konton och placeringar.
  • Skaffa nytt förvaltningsavtal för både ekonomisk och teknisk service.
  • Fortsätta med reparationer och arbetet med hyreshöjning i hyreslägenheten.

Styrelsen vill förbättra informationen och samarbetet med medlemmarna. Vi skulle spara mycket möda och pengar genom att bättre utnyttja den kompetens som finns bland de boende. Ett exempel är vår fantastiskt vackra gård som vi i stort sett sköter själva.

För information finns ju nya tekniska lösningar som kan underlätta, och styrelsen ska modernisera föreningens information. Men viktigast är ändå att vi träffas och det går fortfarande bra att använda föreningens brevlåda i 32A nedre botten.

Styrelsemedlemmarna är hemma i stort sett hela sommaren.

Hasse träffas på mobil 070-528 93 89, mail hasse@svensson.as

Maria träffas på telefon 10 12 07 (018), mail woldtroell@gmail.com

Ruben träffas på mobil 0762-62 68 20, mail ruben.bongiovanni@telia.com

Nils träffas på mobil 0708-30 83 47, mail nils.landegren@medsci.uu.se

Per träffas på mobil 0702-21 06 02, mail perhallstan@hotmail.com

 En riktigt skön sommar önskar Styrelsen till alla!