Pantförskrivning

När du tar ett banklån med din bostadsrätt som säkerhet, kallas det pantförskrivning. Pantsättning av bostadsrätt är en relation uteslutande mellan låntagaren och banken, d.v.s. det krävs inget godkännande från föreningen. Styrelsen skall endast underrättas om pantsättningen och uppgiften föras in i registret som förs av SBC.