Förtroendevalda

Styrelse vald vid årsmötet 2018

Ordförande Ann-Christine Sigvardsson styrelsen@nedrehornet.se 0705 30 53 51
Sekreterare  Pyrola Bergsten
Kassör Karl Asklöf ekonomi@nedrehornet.se
Ledamot Daniel Rados
Suppleanter Max Backman
Suppleant Maria Wold-Troell

Revisor

Kontrakterad person från revisionsfirman Deloitte.

Valberedning

Kerstin Ganeva, Annika Nordlinder  och Carmen Negrete valberedningen@nedrehornet.se

Hemsidan

Maria Wold-Troell webmaster@nedrehornet.se

Föreningens mailadress

styrelsen@nedrehornet.se