Radon

Vårt hus ligger på Uppsalaåsen. Det finns stråk av radon där, och vissa områden har stora problem, dock inte just där vi bor. Vi gjorde mätningar i en del lägenheter på bottenplanet 2011,  och fann värden över gränsvärdet (200 Bq/m3) i de lägenheter som låg ovanpå källare.

Efter detta har vi installerat ventiler och fläktar i källarna och dessutom öppnat större luftspalter fönster i alla rum, oavsett radonhalt. Nya mätningar kommer att göras under kommande eldningssäsong i de lägenheter som haft för höga värden.

Du som har källarförråd ombeds se till att hålla ventilerna fria så att luft kan cirkulera.

Lämna ett svar