Ur Uppland 1970

I kapitlen Övre Slottsgatan i Uppsala beskriver 1:e länsantikvarie Ola Ehn den inventering som gjordes inför den tänkta rivningen av våra kvarter. artikeln är 50 sidor lång, och nedan kommer ett par avsnitt om vårt kvarter.

sid40-41

sid42-43