Den nya styrelsen

Vid årsmötet 21 juni valdes en ny styrelse. Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande Patrik Svensson
Sekreterare  Max Backman
Kassör Jacob Rosén 
Ledamot  Lars Johansson
Ledamot Malin Holm
Suppleant Anna Asklöf
Suppleant Carmen Negrete

Styrelsemedlemmarna är tacksamma för förtroendet och ser fram emot att komma igång med styrelsearbetet!