Medlemsinformation februari 2022

Medlemsinformation februari 2022

Sophämtning
Föreningen har tidigare haft två stycken sopkärl för brännbart avfall i soprummet, vilka sällan nyttjades till fullo. Styrelsen har beslutat att avveckla ett av de två tidigare sopkärlen för brännbart avfall och sagt upp det hos Uppsala vatten. Uppsägningen av detta sopkärl innebär en årlig besparing på ca 15 000 kr. Uppsala vatten har även tagit bort sopkärlet i fråga.

Bredband
Styrelsen har börjat undersöka alternativet med ett gruppavtal för medlemmarnas bredband. I dagsläget har föreningens medlemmar individuella avtal och en fördel med ett gruppavtal är sänkt kostnad per hushåll samt sänkt kostnad för föreningen. Värt att notera är att vid en eventuell övergång till gruppavtal kommer individuella avtal inte köpas ut av Tele2. Styrelsen ämnar ta med frågan rörande en eventuell övergång till ett gruppavtal som en punkt på årsstämman. Inför årsstämman kommer styrelsen också att undersöka andra alternativ. Underlag kommer skickas inför årsstämman men styrelsen vill redan nu meddela att frågan har diskuterats. Styrelsen vill gärna uppmana er till att inte förlänga individuella avtal långt fram i tiden.

Begränsningar av framkomligheten i området
Uppsala Vatten ska förnya ledningsnätet i Svartmangatan och kringliggande gator. Planerad byggstart är månadsskiftet mars/april. Arbetet kommer innebära en del begränsningar av framkomligheten i området. Aktuell information kommer att läggas ut på föreningens hemsida när vi fått mer information från Uppsala Vatten.

Uppdatering sprickbildning
Sprickmätningen görs av vår tekniska förvaltning och mätningen av sprickorna kommer att fortgå fram till sommaren. Styrelsens ordförande har haft ett inledande möte med Bjerking (som står bakom den rapport som föreningen tidigare beställde).

Kontakta gärna styrelsen på styrelsen@nedrehornet.se om ni har frågor!

Vänliga hälsningar från styrelsen