2020-01-22 Medlemsinformation

Sprickbildning

Bjerkings har i sin rapport gjort bedömningen att sprickbildningen beror på de stora träd som står på Skolgatan och att trädens rötter sugit upp vatten som i sin tur orsakat sättningar i marken. Bjerkings förklarade att de arbeten som utförts på Katedralskolan inte är orsaken till skadorna enligt deras bedömning men att arbetena möjligen kan ha bidragit till att påskynda ett pågående skadeförlopp. Styrelsen avser att i samråd med den nya förvaltningen tillskriva kommunen i frågan. Bjerkings rapport bifogas.

 Julfest m.m.

Liksom tidigare år har föreningen haft en julfest. Tack till er som deltog.

Styrelsen vill också rikta ett tack till familjen Ganev som skänkt julgranen på gården och till Ruben Bongiovanni som satt upp julgransljusen. Tack också till Ruben som fick kommunen att asfaltera om gatan precis utanför 32 A och 32 B.

Ny ekonomisk och teknisk förvaltning

Kontaktuppgifter till den nya förvaltningen finns på hemsidan. Vi kan redan nu konstatera att gården sköts mycket bättre än tidigare.

Takreparation

Arbetet med takreparationen har påbörjats. Orsaken till skadan är att taket är gammalt och plåten har spruckit och gått isär på den halva av taken som är närmast mot Skolgatan vilket resulterat i vattenskada i en av lägenheterna. I samband med dessa arbeten kommer taket även att blästras och målas (i de delar som inte byttes vid den förra vattenskadan för några år sedan) för att öka hållbarheten.

Den nya skadan har inget samband med den tidigare vattenskada som inträffade för ett antal år sedan som rörde en helt annan del av taket. Några garantier kan således inte tas i anspråk för den nya skadan utan skadan är en ren förslitningsskada.

Någon tidsangivelse för när arbetena kommer att vara klara har vi inte fått.

Årsmöte

Vi återkommer med datum för årsmöte.

 

Styrelsen