2020-05-07 Medlemsinformation

Medlemsinformation maj 2020

Föreningsstämma

Enligt stadgarna skall årsstämma hållas före juni månads utgång. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering och det faktum att det bland föreningens medlemmar finns personer i riskgrupperna, har styrelsen ”brottats” med frågan om stämman skall skjutas upp till i september. Styrelsen har dock gjort bedömningen att vi inte vet om situationen kommer att se annorlunda ut efter sommaren och därför kommit fram till att vi kommer att kalla till årsstämma i juni, preliminärt den 17 juni 2020 kl. 19.00. Vi kommer att se till att boka en större lokal än vad vi vanligtvis brukar vara i så att vi på så sätt kan hålla ordentligt avstånd till varandra.

Årsredovisningen är undertecknad och är för närvarande hos revisorn för revision. Så snart revisionen är klar kommer vi att skicka ut årsredovisningen till medlemmarna. Separat kallelse kommer att skickas ut. Vi vill redan nu lyfta möjligheten för medlemmarna att närvara genom ombud om ni känner att ni inte vill delta personligen.

Sprickbildning

Styrelsen har tillskrivit Uppsala kommun med krav om att de träd som orsakat skadan skall åtgärdas samt att föreningen även kräver ersättning så snart skadan kunnat fastställas. Vi har även lyft frågan om renoveringen av katedralskolan som en skadeorsak.

Städdag

Någon städdag kommer inte att genomföras under våren, dels beroende på frågan om social distansering, dels då gården nu är i utmärkt skick tack vara vår nya tekniska förvaltning. Styrelsen kommer dock att tillse att blommor planteras som vanligt när det är tillräckligt varmt.

Covid 19 och karantän

Om någon av våra medlemmar behöver hjälp med att handla eller andra praktiska göromål hjälper styrelsen gärna till. Hör av dig i så fall på E-post styrelsen@nedrehormet.se eller på telefon 070-530 53 51.

Takreparation

Arbetet med takreparationen är avslutat. I samband med arbetena med blästring och målning har färgflagor och liknande skräpat ned på gården. Vi har bett vår förvaltare att städa särskilt med anledning därav och kommer att debitera entreprenören för detta.

Styrelsen

Ladda ner som pdf