Extra föreningsstämma

Måndagen 12 mars på Café Öfre Slotts, Öfre Slottsgatan 9 hölls en extra föreningsstämma. Anledningen var att vi måste modernisera våra stadgar. För att ändra stadgarna krävs godkännande i två på varandra följande medlemsmöten varav ett måste vara ordinarie årsmöte.

Alla närvarande röstade för antagande av de nya stadgarna. därefter åt vi semlor.

Se protokollet här