Medlemsinformation 9 april 2015

Våren har varit tvekande i år, men vi satsar på att den nu håller i sig så vi kan flytta bort sandlådan.

Städ- och planteringsdag söndagen 19 april kl 11 och framåt

Då städar vi gemensamma utrymmen ute och inne. Vi planterar prydnadsväxter och tar ut trädgårdsmöblerna med mera. Föreningen bjuder på kaffe och bullar. Vi hoppas på god uppslutning.

Årsmöte måndagen 11 maj

Boka in denna kväll för årsmöte. Tid och plats meddelas i den kallelse med dagordning som kommer senare. Om du vill skriva en motion som ska behandlas på årsmötet vill styrelsen ha den senast en vecka innan för att kunna behandla den och yttra oss. Detta är alltså din chans att åstadkomma förändringar i föreningens verksamhet.

Sophämtningen fungerar äntligen igen

Plötsligt försvann en hel del av våra sopkärl. Det berodde på en mängd underliga turer när Uppsala kommun inte längre fick hantera de fraktioner där det finns producentansvar, alltså allt utom bränn- och komposterbart. Nu är ordningen återställd. Det är Samtek som nu hämtar glas, metall, kartong och tidningar.
Vi har två tunnor för brännbart. Var vänliga och fyll upp båda tunnorna i stället för att bara slänga i tunnan utan lock! Vi får betala extra ifall tunna är överfull. Onödigt om den andra är nästan tom.

Tingsrätten och hyresgästen

Nytt rättegångsdatum är den 4:e maj. Rättegången har skjutits upp tre gånger, vilket är extremt ovanligt. Denna gång kommer inga sjukintyg att godtas, vilket innebär att rättegången kommer att hållas vare sig svarande kommer eller inte. Föreningen kommer att yrka på skadestånd från Staten för extra kostnader relaterade till processen.

Avloppet fungerar dåligt i 32 B.

Det har varit stopp för ofta. Vi har kontaktat Sweax för en ordentlig undersökning med kamera.

 Skön vår önskar Styrelsen