Sopsortering

Källsortering

Vi tillämpar källsortering. Det innebär att vi sorterar upp avfallet i komposterbart, brännbart, plast, metall, tidningspapper, kartong/förpackningar, ofärgat och färgat glas. På sopkärlen står det var soporna hör hemma. Var snäll och gör ditt allra bästa vid sopsorteringen. Hjälp till att hålla vårt soprum i så god ordning så det är trevligt att gå dit.

Grovsopor. På vårarna ställer vi upp en container och där slänger vi våra grovsopor. Till dess måste man ha dem hemma eller forsla till kommunens avfallsstation.

Plast och metall: Sorteras i befintliga kärl.

Kompost: Uppsala kommun gör numera biogas av komposten. Dit hör matavfall, hushållspapper, textilier av naturmaterial. Det går bra att förpacka i plastpåsar, de tas bort vid hanteringen. Värmeverket, som tar hand om brännbart, vinner på att vått matavfall läggs i komposten.

Brännbart avfall: Släng så litet som möjligt här, men kuvert ska brännas, liksom kattsand, grovt trädgårdsavfall. Använd nästa tunna när den ena börjar bli full.

Kartonger och papperskassar ska fällas ihop och läggas i tunnan i hörnet. Framför allt måste stora tomkartonger pressas ihop så gott det går så att de inte fyller ut hela tunnan. Omslagspapper ska också hit.

returparpperstunnan ska läggas tidningar, reklam och papper, inget annat. Inga plastpåsar, inte papperskassar heller! Kassar ska läggas bland kartonger resp. plast. Mycket mer papper får plats om det bara hälls ut.

Batterier, glödlampor, lågenergilampor och lysrör ska läggas i de lådor som hänger på väggen. vi har också en låda för elektriskt småskrot.

Det finns en hel del som absolut inte ska hamna i vårt soprum. Dit hör allt miljöfarligt avfall, t.ex. färgburkar, kemikalier, elektronikavfall.

Inga plastpåsar, krokar eller metallock i tomglastunnorna!

Plocka upp skräpet på golvet efter dig själv och helst också efter andra.

Om vi inte sorterar ordentligt drabbas vi av böter, förutom att vår livsmiljö och kommunens sophantering blir lidande.

Kommunens guider

Om du undrar var du ska slänga en viss sopa kan du förhoppningsvis få besked  i kommunens sorteringsguide

Det ska tas till någon av kommunens anläggningar. Platser och öppettider kan du läsa om här