Om föreningen

Vi hoppas att du trivs och uppskattar att bo i Uppsalas vackraste och mest inspirerande bostadskvarter! Vi hoppas också att du vill delta i gårdens sociala liv med vardaglig enkel samvaro och en och annan gårdsfest.

Bostadsrättsföreningen Nedre Hörnet bildades 1986  då Diös AB renoverat färdigt fastigheterna här och ombildades 1988. Det finns 20 bostadsrätter och en  lokal. Vid bildandet av bostadsrättsföreningen får varje lägenhet ett delningstal, som  anger hur stor del av fastighetens värde som lägenheten utgör och som är grunden för månadsavgiften. Detta delningstal kan inte ändras  Det fastställs också vilka utrymmen som är gemensamma. Inte heller detta kan ändras.

Vårt organisationsnummer är 716422-2148
Vår faktureringsadress är
Nedre Hörnet c/o Mediator
Box 3080
750 03 UPPSALA

Förvaltning: Den kamerala förvaltningen sköts av Mediator, den tekniska servicen av Uppsala Fastighetstjänst, tfn 018-358 808. Direkt: rasmus@uppsalafastighetstjanst.se, 070 823 10 91.

Journummer till Relita (endast nödfall!) 077-110 35 00

Bostadsrättsföreningen har förstås en styrelse, som sammanträder ungefär en gång i månaden. Se Förtroendevalda. Om du vill  engagera dig i  föreningen genom att föreslå och medverka till förbättringar är det väldigt välkommet. Du får mer inflytande om du kan ta en styrelsepost.

Årsstämman samlas senast i maj och väljer då som regel två eller tre styrelseledamöter på två år, två suppleanter på ett år, revisorer och valberedning. Valberedningen föreslår namn till styrelse och revisorer, men vem som helt kan föreslå nya namn under stämman. Om du inte kan närvara kan du ge fullmakt åt någon annan att företräda dig vid stämman. De som kommer till stämman får bara ha en fullmakt var. Varje lägenhet har en röst.
Styrelsen konstituerar sig själv. Vid behov inkallas en extra stämma. Se vidare detaljer i stadgarna!

Styrelsen måste innehålla minst 3 och högst 5 ordinarie ledamöter. Det är möjligt att  mot avgift anställa styrelseledamöter som inte tillhör föreningen. Om föreningen inte lyckas få ihop en styrelse begärs den i likvidation. Det innebär att de boende förlorar sina nyttjanderätter och föreningens medel delas ut till medlemmarna. Fastigheten säljs och skulderna betalas av. Överskott delas ut till medlemmarna, underskott betalas av medlemmarna och föreningen upphör. Lägenheterna övergår till hyresrätter.

Då och då kommer det information från styrelsen i din brevlåda. De sparas också på hemsidan som inlägg under ”Hem”.  Du är välkommen med dina synpunkter om boendefrågor till styrelsen. Stora frågor behandlas som motioner av Årsstämman, medan mindre ärenden tas upp på styrelsemöten. Du kan antingen skriva ner ditt ärende på papper och lägga i föreningens brevlåda, som finns i farstun ingång 32A, eller skriva ärendet på formuläret på hemsidan.

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd.  Det finns också ett antal källarförråd att hyra. Matkällare finns inte, men sex skåp i barnvagnsförrådet,  där man kan förvara lite saft och sylt frostfritt. Skåpen har köpts för 500 kr/st när de sattes upp, och kan säljas för samma summa.

Gården har en gemensam tvättstuga, som man kan boka under den tid man behöver. Bokning sker genom att skriva sitt namn på listan på anslagstavlan. Rapportera alltid meddetsamma till Riksbyggen 0771-860 860 om det är fel på utrustningen.

Vidare finns två cykelförråd och cykelställ. Ställ inte cykeln utanför dessa, tack! Garage finns inte, men det finns ett system med boendeparkering för bilägare.

Barnvagnsförråd finns på gaveln vid grinden. Där kan man också förvara elsparkcyklar, skidor, golfklubbor och annat som du inte vill släpa upp till lägenheten.

Trädgårdsförråd finns strax t.v. om 30A. Där finns gårdens gemensamma redskap, jord, grillar, julgransbelysning och om vintern står trädgårdsmöblerna där.