Om gården

Vår fastighetsbeteckning heter Fjärdingen 3:7 i Uppsala kommun. Den ligger i kvarteret Ladu. Föreningen äger de tre husen och marken de står på. Under oss ligger Uppsalaåsen.

Våra hus ligger i ett område som är ganska skyddat för ytterligare exploatering. Det innebär också att det är mer komplicerat att genomföra yttre förändringar på husen, dock inte omöjligt.

Vår gård är väldigt vacker och trivsam, och är en fin gård att ordna fest på. Vi har massor av sittplatser och två grillar, så det är bara att bjuda hem goda vänner och njuta.

När området rustades upp under 80-talet planerades gården av en expert och rabatter, syrenhäck och gräsmatta anlades. Sedan har de skötts av dugliga medlemmar, och så kommer det förhoppningsvis att förbli. Alla ska känna sig fria att plantera och sköta om.

Vi har två städdagar per år då vi hjälps åt med gemensamma utrymmen och planteringar.