Övre Slottsområdet

Öfre Slottsgatan är i dag ett begrepp som står för en bevarad kulturhistorisk miljö, gårdarna mellan Kyrkogårdsgatan, Skolgatan, Rundelsgränd och S:t Olofsgatan. Området var ytterst nära att hårdexploateras under 1970-talet, men efter hårt motstånd från områdets innevånare räddades området till eftervärlden. Området restaurerades och förtätades men behöll sin ursprungliga karaktär.

Upplands Fornminnesförenings årsbok 1970 innehåller ett 50-sidigt kapitel där kvarteren beskrivs noggrant och detaljritningar visar hur här såg ut fram till inventeringen. Bostadshusen på vår tomt är byggda i sten 1887-88 enligt ritningar av stadsbyggmästaren i Uppsala C.A. Ekholm. I samma bok står också mycket om vilka som bodde här och om stadens liv.

Det finns också en film från 1971 som skildrar både kvarteren och kampen mot exploateringen och bildandet av Öfre Slottsgatans Byalag. Filmen har nu förts över på DVD och säljs genom Byalaget. Du är också välkommen som medlem i Byalaget, som fungerar som en liten hembygdsförening. Det är ett bra sätt att få kontakter i grannskapet. Byalaget har en hemsida ofreslotts.se

De skyltar som sitter här och där med beskrivningar av gården har också satts upp av Byalaget.

Det finns mycket skrivet om våra kvarter av författare som bott här, Karin Boye, August Strindberg, Albert Engström med flera. Varje sommar ordnas författarvandringar i kvarteren för den som vill lära sig mer.

Det finns förstås väldigt mycket mer att ta reda på om vårt område. Om är nyfiken, gå till Upplandsmuseets Faktarum och eller Stadsbiblioteket och tag reda på mer.

I alla händelser är vi väl alla tacksamma att kvarteren har bevarats och att vi kan njuta av friden på vår vackra gård i hjärtat av Uppsala.