Styrelsen 2022/2023

Vid årsmötet 21 juni 2022 valdes en ny styrelse. Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande Patrik Svensson
Sekreterare  Max Backman
Kassör Malin Holm
Ledamot  Lars Johansson
Ledamot Lisa Mellor
Suppleant Anna Asklöf
Suppleant Carmen Widén

Styrelsemedlemmarna är tacksamma för förtroendet!