Medelmsinfo 2016-10-13

Städdag

Årets andra städdag blir kl. 11.00 söndagen den 30 oktober 2016. Vi kommer att ha en container på plats så att alla som behöver slänga saker ges möjlighet till detta. Vi kommer också att se till att slänga alla saker som står utanför vinds- och källarförråd så ni som vet med er att ni har saker utanför förråden – ställ in i förråden annars slängs de. Som vanligt bjuds vi på kaffe och tilltugg. Vi hoppas att så många som möjligt vill hjälpa till att göra gården höstfin!

Nya medlemmar

Vi hälsar våra nya medlemmar Karin, Annelie och Per i 32 A och Pyrola Bergsten och Martin Ahlgreni 32 B hjärtligt välkomna till föreningen och hoppas att ni skall trivas hos oss och vår fantastiska gård.

Avlidna medlemmar

Det är med stor sorg och saknad som vi tvingas meddela att Inga Tidholm avlidit. Inga kommer lämna ett stort tomrum efter sig på gården och vi minns Inga med stor värme. Begravningen kommer att äga rum i Östuna kyrka kl. 13.30 den 14 oktober 2016. Föreningen kommer skicka en blomsteruppsättning och kommer även representeras på begravningen.

Hyreslägenheterna

Hyrestvisten är äntligen avgjord genom att Högsta domstolen den 27 maj 2016 meddelade beslut att inte bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att frågan om försäljning nu kan accelereras. Styrelsen kommer vid nästa möte ha tagit fram ett offertunderlag för ombyggnad av lägenheterna som skall skickas ut till ett antal byggbolag. Därefter kommer beslut om ombyggnad fattas. Vi återkommer med löpande information under hösten.

Styrelsen får även meddela att den tidigare hyresgästen har avlidit.

Barnvagnsförrådet

Det s.k. barnvagnsförrådet (närmast grinden) som hyresgästen hade ”ockuperat” har till stora delar tömts av hans f.d. sambo och barn. Kvarvarande saker kommer, i samråd med hyresgästens efterlevande, att slängas av föreningen under städdagen och/eller skänkas till någon loppis. Vi kommer att öppna förrådet så att medlemmarna kan titta bland de saker som finns kvar om det är någonting som ni vill ha. I sådant fall är det bara att ta dessa föremål.

Vattenskador

Tyvärr har föreningen haft ytterligare en vattenskada i uppgång 30 A. Vi får därför uppmana medlemmarna att vara extra observanta på eventuella fuktproblem och löpande kontrollera anslutningarna under diskbänken.

Soprummet

Som ni säkert noterat har vi bytt sopentreprenör då den gamla gick i konkurs. Numera är alla kärl tydligt uppmärkta och vi vill vädja till medlemmarna att slänga rätt sopor i rätt kärl. Föreningen tvingas betala extra för sopor som inte sorterats rätt.

Styrelsen