Medlemsinformation augusti 2022

Stämmoprotokoll
Protokollet från årsstämman den 21 juni finns publicerat på vår hemsida. Du når det genom att logga in med dina vanliga inloggningsuppgifter för föreningens medlemmar. Hör av dig till styrelsen per mail om du inte har fått dessa inloggningsuppgifter. På hemsidan finns också äldre protokoll och annan information.

Uppdatering sprickbildning
En rapport med expertutlåtande av sprickorna i fastigheten gjordes i juni av Per på Ramboll. Rapporten finns nu uppladdad på hemsidan bakom inloggning för medlemmarna att ta del av. Du hittar rapporten på hemsidan under Arkiv > Övriga dokument. Styrelsen återkommer senare angående den fortsatta processen.

Höstfest
Styrelsen vill välkomma alla medlemmar på en höstfest på vår fina innegård lördagen den 1 oktober. Inbjudan med mer information kommer vid senare tillfälle.

Städdag
Höstens städdag planeras till söndagen den 23 oktober med start kl.11. Så vik gärna den 23:e redan nu i era kalendrar.

Kontakta gärna styrelsen på styrelsen@nedrehornet.se om ni har några frågor!

Vänliga hälsningar från styrelsen