Medlemsinformation december 2021

Städdag

Stort tack till alla medlemmar som kom och hjälpte till under höstens städdag. I samband med städdagen upptäcktes en kartong med porslin utanför förråden i gårdshuset. Om någon känns vid denna kartong vore vi tacksamma om den flyttades från det allmänna utrymmet.

Trädgårdsgrupp

Styrelsen har tillsatt en trädgårdsgrupp baserat på de intresseanmälningar som framkom i samband med utlysningen tidigare i höst. Trädgårdsgruppen blir en samlad röst för trägårdsfrågor i föreningen, såväl som inom föreningen som i relation till fastighetsförvaltaren (när så är lämpligt tillsammans med vår kontaktperson gentemot fastighetsförvaltaren).

Trådgårdsgruppen består av följande medlemmar:
Carmen Negrete (sammankallade)
Ruben Bongiovanni
Kristina Jennina
Maria Wold Troell

Julbord

Styrelsen är glada att välkomna föreningens medlemmar på julbord! I år kommer vi att vara på Domtrappkällaren torsdagen den 16 december kl. 17:30. För att delta anmäler ni er senast den 9 december. Anmälan sker per sms till Carmen Negrete på nummer 0708 60 38 82. Skriv i ditt sms vilka personer anmälan gäller.

Uppdatering sprickbildning

Sprickmätningen är nu inledd av vår tekniska förvaltning och mätningen av sprickorna kommer att fortgå fram till sommaren.

Övrigt

Styrelsen har tagit beslut om en mottaganderutin för att kunna ta hand om nya medlemmar på bästa sätt. Föreningen kommer också enligt beslut i styrelsen att byta redovisningsmodell från K2 till K3 vilket kommer att ge ökad transparens/tydlighet i enlighet med önskemål från årsstämman tidigare i år.

Kontakta gärna styrelsen på styrelsen@nedrehornet.se om ni har synpunkter eller förslag! Vänliga hälsningar från styrelsen