Medlemsinformation oktober 2021

Hej alla medlemmar!

Gårdsfest

Stort tack till samtliga medlemmar som deltog i föreningens gårdsfest för en mycket trevlig kväll.

Nya medlemmar

Vi hälsar våra nya medlemmar Lisa Mellor och Martin Wiberg i 30 A samt Filip Sörbom Persson, Monika Sörbom och Håkan Persson i 32A hjärtligt välkomna till föreningen och hoppas att ni skall trivas här!

 Uppdatering sprickbildning

Den arbetsgrupp som styrelsen har bildat för att hantera frågan om sprickbildning har haft två möten sedan senaste styrelsemötet. Vår expert, Per Hammarström, har fört en långtgående dialog med Bjerking angående den rapport som föreningen beställde tidigare. Hammarström håller inte med om Bjerkings slutsatser, framför allt inte deras ensidiga fokus på träden på Skolgatan. Det verkar rimligt att ombyggnationerna av Katedralskolan har varit en viktig faktor. Vi har här varit hjälpta av foton och filmer från medlemmar. Styrelsens nuvarande bedömning är att en grundförstärkning inte kommer att behövas.

Nästa steg är att styrelsen tar kontakt med Bjerking och begär ett möte för att markera föreningens missnöje med rapporten. Kontakter med Uppsala kommun planeras också framöver. Samtidigt kommer vi att mäta sprickorna och föra loggbok. Oavsett allt annat måste vi vänta tills sprickbildningen avstannat innan vi kan göra något konkret åt sprickorna. Detta innebär sannolikt att vi måste fortsätta mätningarna fram till nästa sommar (eftersom om sprickbildningen avstannar under vintern så skulle det kunna härledas till att träden inte har några löv/behöver lika mycket vatten etc.).

Fastighetsförvaltning

Föreningens fastighetsförvaltningstjänst har uttryckt ett behov av en kontaktperson från föreningen. Mot bakgrund av detta har styrelsen har valt att utse Max Backman till kontaktperson för Uppsala Fastighetstjänst. Vi hoppas att detta ska förbättra relationen mellan fastighetsförvaltaren och föreningen och göra att vi får ut mer av gällande avtal.

Vänliga hälsningar från styrelsen