Medlemsinformation 15 september 2013

Elisabeth Theresson har avlidit

Vår medlem Elisabeth Theresson har avlidit efter en lång tids sjukdom. Hon är en av dem som bott längst i föreningen och älskade sin bostad och gården. Hon var särskilt intresserad av miljöfrågor och sopsortering.

Vår gemensamma ekonomi

Vår förening har ”gått back” under åren 2008 -2012. Detta beror på att utgifterna har varit högre än inkomsterna.

Våra enda stora inkomster är avgifter och hyror. Dessutom har vi haft 300000 kr i en fond och 97000 kr på ett bankkonto med dålig avkastning (0 kr).

Våra utgifter består av förvaltningskostnader, driftskostnader, skatt, räntor och amorteringar på lån.

Att ha lån är alltid ofördelaktigt. Våra fastighetslån är inte särskilt höga, 1,5 miljoner, men allra bäst är att vara skuldfri. Föreningens skulder är medlemmarnas skulder, och kostnaderna hamnar på våra månadsavgifter. Låneräntorna har varit onaturligt låga väldigt länge på grund av konjunkturläget, men är nu på väg upp.

För att försöka sänka kostnaderna har vi omförhandlat den tekniska förvaltningen och löst in ett lån på 500 000 kr. Därvid har vi använt fonden, som givit en avkastning motsvarande inflationen, och det lågavkastande bankkontot.

För att öka inkomsterna har vi höjt avgifterna i några omgångar med 5+ 10 + 5 % och höjt hyrorna på källarförråden och lokalen på gården. Dessutom har nu vår hyresgäst också fått en avsevärd hyreshöjning från och med maj 2013.

Vår ekonomi har blivit bättre eftersom vi höjt inkomsterna, men fortfarande gäller det att hålla hårt i pengarna. Vi bor i en gammal fastighet med en hel del skavanker och vi måste bygga upp en buffert för förutsedda och oförutsedda reparationer. Har vi otur måste vi genomföra en dyr reparation och tvingas låna mer pengar.

Vissa hävdar att våra lägenheter blir mindre värda när avgifterna höjs. Men lägenheternas värde påverkas också av föreningens ekonomi. Våra avgifter är inte höga jämfört med avgifter i liknande föreningar. Dessutom ska inte avgifterna sättas för att gynna spekulation, utan för att ha en sund ekonomi.

Senaste årsredovisningen finns på vår hemsida (http://nedrehornet.se/om-foreningen/arsmoten/) om ni tappat bort den.

Hyresförhandlingarna

Äntligen är hyresnämnden färdig med sitt utlåtande, vilket medför en hyreshöjning med c:a 20%, vilket vi anser vara ett bra resultat. Såvitt vi känner till har vår hyresgäst inte överklagat. Hyran anses vara ungefär lika hög som i andra hyreslägenheter med motsvarande läge och standard.

Håll ytterdörrarna stängda

Vi har kodlås på ytterdörrarna för att hindra ovälkomna besök. Grinden är öppen dagtid, och det går att ta sig in på gården andra vägar om man vill. Ställ därför inte upp porten till trapphuset obevakad!

Tätning av fönster

Är dina fönster ordentligt tätade inför vintern? I samband med fönstermålning försvann en del tätningslister, och det är lägenhetsägarens sak att se till att fönstren tätas igen. Våra uppvärmingskostnader behöver minskas. Dessutom försvinner fönsterdraget vid korrekt tätning.  Bra tätningslister finns hos t.ex. Claes Olsson och Uppsala Färg.

Städdagen flyttad till 27 oktober

Eftersom sommaren var så lång och varm, har det inte varit läge för höststädning av rabatterna. Städdagen är nu framflyttad till söndagen 27 oktober kl 11 och framåt. Det kommer att finnas en lista med det som behöver göras, och vi hoppas att alla med liv och lust deltar i arbetet. Om du inte har tid att vara med just den dagen kan du ta på dig någon uppgift och utföra den någon annan dag. Fler detaljer kommer.

En container för grovsopor och elektronik kommer att stå på gården detta veckoslut. Förbjudet att lägga miljöfarligt avfall där!

Julfest

Boka kvällen 4 december, då vi samlas till jufest kl 19 någonstans i närheten och äter och dricker gott.

Hösthälsningar från styrelsen