Medlemsinformation augusti 2017

Hyreslägenheterna

Ombyggnaden av hyreslägenheterna är färdigställd och styrelsen har utsett mäklarfirman Roi att handha försäljningen. Mäklarens bedömning är att lägenheterna bjuds ut vid två olika tillfällen för att få så höga bud som möjligt.

Ny styrelse

Efter årsstämman den 31 maj 2017 har styrelsen följande sammansättning.

  • Ann-Christine Sigvardsson, ordförande
  • Carina Bergström, sekreterare
  • Ruben Bongiovanni, kassör
  • Andreas Hamfeldt, ledamot
  • Karl Asklöf, ledamot
  • Maria Wold-Troell, suppleant
  • Pyrola Bergsten, suppleant

Nya medlemmar

Vi hälsar våra nya medlemmar Max Backman och Tina Onkamo i 32 A hjärtligt välkomna till föreningen och hoppas att ni skall trivas hos oss och vår fantastiska gård.

epost

På hemsidan hittar ni all medlemsinformation. Kontakt med styrelsen sker enklast per E-post under adressen styrelsen@nedrehornet.se

Ordning och reda på gården – cykelparkering, nedskräpning och tvättstuga

Vi har en fantastisk innergård, närmast som en liten oas. Därför är det tråkigt att konstatera att det ofta ligger fimpar på marken inne på gården och också alldeles utanför järngrinden.

På förekommen anledning vill vi därför uppmana de medlemmar som röker att inte kasta cigarettfimpar på gården eller utanför järngrinden då detta ger ett väldigt otrevligt intryck. Ta med askkopp ut när ni röker alternativt släck cigaretten och ta med fimpen in och släng den där. För er som har gäster som röker gäller samma sak för dessa.

Cyklar skall parkeras i därför avsedda cykelställ eller i cykelrummet och inte utanför porten eller på andra platser på gården. Detta gäller självklart även gäster så hjälp till att hålla ordning genom att se till att era gäster också parkerar i cykelställen.

Slutligen en favorit i repris – städningen i tvättstugan. För allas trevnad städa tvättstugan efter er. Det finns ett städschema om någon är osäker på vad som skall göras. Likaså är det bra om man tydligt skriver sitt namn på tvättlistan så att nästkommande besökare vid behov kan kontakta den som tvättade senast om kvarglömda kläder o dyl.

Nya stadgar

Föreningen stadgar är föråldrade och behöver anpassas till ny lagstiftning. Detta innebär att vi kommer att ta fram nya stadgar vilka måste registreras hos Bolagsverket senast den 1 juli 2018. Mer information om detta följer.

E-postadress till medlemmarna

Vi i styrelsen skulle gärna vilja ha medlemmarnas E-postadresser så att information även kan skickas med E-post då kanske inte alla är inne regelbundet på föreningens hemsida och så att vi slipper ”slösa” på papper i onödan genom att distribuera papperskopior.

Varmvatten

Som ni kanske har märkt så har det under en tid varit problem med varmvatten. Förhoppningsvis är detta nu löst.

Styrelsen