Medlemsinformation februari 2019

Julfest m.m.

Vi tackar samtliga de medlemmar som deltog i föreningens julfest. Ett särskilt tack riktas också till familjen Ganev för julgranen på gården och till Ruben för den fantastiskt stämningsfulla julbelysningen.

Nya medlemmar

Annika Arnström och Charlotta Holmberg har på grund av att Charlotta Holmberg flyttat över sina studier från Uppsala till Stockholm överlåtit lägenhet nr 20 till Magnus och Jacob Rosén. Jacob Rosén studerar i Uppsala. Styrelsen tackar Annika Arnström och Charlotta Holmberg för tiden i föreningen och hälsar samtidigt Magnus och Jacob Rosén välkomna som medlemmar.

Hemsidan

Vi fortsätter att slå ett slag för föreningens hemsida http://nedrehornet.se På hemsidan hittar ni all medlemsinformation. Kontakt med styrelsen sker enklast per E-post under adressen styrelsen@nedrehornet.se

Ordning och reda

Vi har fortfarande problem med felparkerade bilar utanför och i anslutning till grinden. Styrelsen har därför som rutin att felanmäla samtliga felparkerade bilar. Vänligen respektera rådande parkeringsförbud.

Grinden

Det har noterats ”besök” på gården av personer som uppenbarligen inte njuter av gården utan kan antas ha varit här i helt andra avsikter. Vi vill därför uppmana alla att tillse att grinden hålls låst dygnets alla timmar samt vara vaksamma.

SBC

Vi har som vi tidigare informerat om haft ett möte med SBC för att uttrycka vårt missnöje med hur den tekniska förvaltningen sköts av SBC:s underentreprenör. Vi kommer att ha ett nytt möte med SBC i samma ärende inom kort.

Sprickbildning

Som tidigare informerats om så har vi drabbats av en relativt kraftig sprickbildning på huset ut mot Skolgatan. Vi har gett SBC i uppdrag att utreda och åtgärda skadan. Styrelsen har haft ett informationsmöte i frågan. Det kommer att göras provborrningar för att utröna hur omfattande skadorna är. Resultaten från dessa kommer att sammanställas i en utredning med åtgärdsförslag. Utredningen kommer även att behandla frågan om eventuellt orsakssamband med den tunga trafik som ombyggnationen av Katedralskolan medfört. Styrelsen har påtalat vikten av att orsakssambandsfrågan belyses och ”körs i botten”. Vi kan sannolikt räkna med att vi kommer att behöva göra en grundförstärkning.

Styrelsen vill med anledning av detta uppmana alla att kontrollera om det uppstått sprickor i er lägenhet och om så är fallet att dokumentera dessa och skicka foton till styrelsen på styrelsen@nedrehornet.se  Som ett led i att försöka dokumentera störningarna från arbetena vid Katedralskolan vore vi också tacksamma för besked om ni har gjort några noteringar eller har foton eller filmer på de omfattande arbete som pågår i princip utanför våra fönster vid Katedralskolan och om ni upplevt problem från dessa arbeten. Om ni har upplevt problem, när började dessa, har det förvärrats och i så fall när etc.

Med anledning av de skador som uppstått har vi ombetts av SBC att rekommendera medlemmarna att avvakta med reparationsåtgärder i allmänhet och badrumsrenoveringar i synnerhet. Vi uppmanar även medlemmarna att vara extra vaksamma på eventuella sprickbildningar i våtrum och meddela styrelsen omedelbart om ni skulle upptäcka några sådana skador.

Årsstämma

Årets föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 21 maj 2019 kl. 19.00 så boka in datumet redan nu. Vi återkommer med lokal i kallelsen.

Beatrice Edenholms bortgång

Som tidigare meddelats har den medlem som bott i föreningen sedan den bildades (och även dessförinnan) gått bort efter en tids sjukdom. Föreningen representerades vid begravningen av Maria Wold Troell och Annika Nordlinder samt med en krans. Vi minns Beatrice med värme och kommer att sakna henne.

Styrelsen