Medlemsinformation oktober 2018

Överskott från hyreslägenheterna

Styrelsen har beslutat att sätta av 3 Mkr av överskottet från försäljningen av hyreslägenheterna på ett räntebärande placeringskonto i SBAB.

Ny kassör

Daniel Rados har utsetts till ny kassör.

Nyckelhantering

För medlemmar som behöver göra nya nycklar till sina ytterdörrar gäller tillsvidare följande rutiner.

Maila till styrelsen@nedrehornet.se och ange den bokstavs- och nummerbeteckning som finns på er nyckel samt namn och telefonnummer till er. Därefter meddelar styrelsen Certego att ni önskar en ny nyckel. Certego tar därefter kontakt med er och ni får hämta och betala nyckel hos Certego.

Webbplatsen

Vi vill slå ytterligare ett slag för föreningens hemsida http://nedrehornet.se På hemsidan hittar ni all medlemsinformation. Kontakt med styrelsen sker enklast per E-post under adressen styrelsen@nedrehornet.se

Ordning och reda

Vi har haft återkommande problem med felparkerade bilar utanför och i anslutning till grinden. Styrelsen har därför som rutin att felanmäla samtliga felparkerade bilar. Vänligen respektera att det råder parkeringsförbud.

Återigen finns anledning att påtala att cyklar skall parkeras i därför avsedda cykelställ eller i cykelrummet och inte utanför porten eller på andra platser på gården. Detta gäller självklart även gäster så hjälp till att hålla ordning genom att se till att era gäster också parkerar i cykelställen.

På förekommen anledning vill vi påpeka att av brandsäkerhetsskäl inte är tillåtet att placera lösa föremål i trapphusen (krukväxter är ok). Elcentralen får inte heller fungera som ”extra förråd” varför alla föremål som finns i denna kommer att tas bort i samband med städdagen, liksom lösa föremål i trapphusen.

För att spara utrymme i sopkärlen vänligen platta till pappersförpackningar och kartonger– i annat fall blir sopkärlet fullt omedelbart. Större typer av emballage är inte tänkt att slängas i det gemensamma soputrymmet utan skall tas till återvinningsstation.

SBC

Vi har haft ett möte med SBC för att uttrycka vårt missnöje med hur den tekniska förvaltningen sköts och har utlovats bot och bättring. Vi kommer därför att ha löpande avstämningsmöten kvartalsvis med SBC.

Nya stadgar

Föreningens nya stadgar som antogs på senaste årsstämman har nu registrerats hos Bolagsverket. Registreringen tog längre tid än normalt eftersom Bolagsverket hade ett mycket stort antal nya stadgar att registrera. De nya stadgarna läggs ut på hemsidan.

Sprickbildning

Vi har noterat en relativt kraftig sprickbildning på huset ut mot Skolgatan. Vi har gett SBC i uppdrag att utreda och åtgärda skadan. Samtidigt har det uppstått kraftiga sprickbildningar i innerväggarna i flera lägenheter på bottenvåningen ut mot Skolgatan. Styrelsen vill med anledning av detta uppmana alla att kontrollera om det finns sprickor i er lägenhet och om så är fallet att dokumentera dessa och skicka foton till styrelsen på styrelsen@nedrehornet.se

Städdag

Höstens städdag kommer att hållas den 28 oktober 2018 med start kl. 11.00. Kom och hjälp till att göra gården höstfin och förbereda den för vintern. De flitiga belönas med kaffe och  hembakta bullar!

Julfest den 4 december

Även i år planerar styrelsen att ha en julfest för medlemmarna. Denna gången kommer vi att vara på Saluhallen och deras nya inglasade veranda. Vi återkommer med detaljer och anmälningslistor. Boka redan nu in den 4 december kl. 18.30! Väl mött!

Styrelsen