Välkommen på städdag söndag 27 maj kl 11

Väl mötta att vara med och göra gården ännu vackare

1 Kratta grusgångar och ta bort ogräset där
2 Ta fram alla trädgårdsmöbler
3 Klippa risiga buskar och trimma syrener
4 Kratta gräsmattan

Städa och skura

5 Tvättstugan
6 Soprummet

Plantera

Föreningen bjuder på fika.