Medlemsinformation 24 mars 2014

Årsmötet

Dagen för årsmötet 2014 är fastställd till 8 maj kl 19 i någon närbelägen lokal. Kallelse och handlingar kommer i era brevlådor. Vi vill uppmana alla att komma, eftersom detta är den bästa möjligheten som finns att få en ordentlig diskussion om vår förening.

Motioner

Om du vill åstadkomma stor förändring, skriv en motion! Lägg den i styrelsens brevlåda i god tid före årsmötet om du vill att den ska följa med i handlingarna och behandlas av styrelsen så den kan yttra sig.
En bra motion

  • ska vara kort och koncis. Använd vardagssvenska.
  • Börja med bakgrund, fortsätt med att motivera förslaget och avsluta med ett konkret yrkande: Hur och när förändringen ska göras och vem/vilka som ska göra den om möjligt.
  • Behandla bara ett förändringsförslag per motion.
  • Motionen kan vara underskriven av flera medlemmar. Var beredd att försvara den under årsmötet.
  • En motion ska inte gå emot lagen, i vårt fall stadgar och bostadsrättslagen. Stadgarna och de viktigaste kapitlen i lagen finns på vår hemsidan nedrehornet.se under Om Föreningen

Nästa städdag är

Preliminärt söndag 27/4. Då ska vi ställa ut trädgårdsmöblerna, olja in de som behöver det, städa allmänna utrymmen och plantera så att gården är fin i sommar också.

Nya medlemmar i föreningen

Ny medlem i 30 A: Malin Holm, i 32 B: Matilda Thyresson. Hennes lägenhet är för tillfället uthyrd i andra hand. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna!

Hälsningar och trevlig vår!
Styrelsen